Huisregels

Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijdert en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.

 • U dient ten alle tijden te reserveren, zonder reservering wordt u geweigerd.
 • Reserveringen nemen wij aan tot maximaal 8 personen. Per reservering zijn 2 kinderen tot 12 jaar toegestaan.
 • Volg aanwijzingen van het personeel op.
 • Toegangscontrole met legitimatie mogelijk.
 • Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geen ongewenste intimiteiten.
 • Petjes, nektassen, trainingspakken en sportkleding is niet toegestaan. Kleed u correct.
 • Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden.
 • U mag niet onder invloed zijn van drugs of alcohol.
 • Bij calamiteiten dient u ten alle tijden de instructies van het personeel op te volgen.
 • Bij het betreden en verlaten van ons restaurant vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.

Wij wijzen u erop dat ons pand zowel binnen als buiten is voorzien van camera beveiliging.  Een ieder in ons bedrijf stemt toe met het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze beelden als ondersteunend materiaal worden getoond aan instanties.