Huisregels

Huisregelement - Deurbeleid    

Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijdert en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.  

 • U dient ten alle tijden te reserveren. Zonder reservering kunt u geweigerd worden.
 • Walk-ins worden geaccepteerd op basis van deurbeleid en beschikbaarheid.
 • Onze gasten worden geacht gepaste kleding te dragen. Sportkleding, trainingspakken, petjes en slippers zijn niet toegestaan.                                                                                                                     
 • Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.                                                                                                           
 • Reserveringen zijn enkel bestemd voor in het restaurant (ontbijt/lunch/dinner). Het is niet mogelijk om direct te reserveren voor het terras gedeelte. Het personeel kan toegang weigeren aan gasten die zonder gezelschap plaats willen nemen op het terras.
 • Aanwijzingen van personeel dienen opgevolgd te worden. Geen ongewenste intimiteiten.
 • Iedere vorm van agressie jegens gasten en/of personeel is verboden.       
 • Per reservering zijn maximaal 2 kinderen tot 12 jaar toegestaan. Gasten met kinderen dienen er zorg voor te dragen dat mede gasten geen enkele vorm van last ondervinden.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan in ons restaurant.
 • Gasten onder invloed van alcohol en/of drugs worden geweigerd.
 • Bij calamiteiten dient u ten alle tijden de instructies van het personeel op te volgen.

Bij het betreden en/of verlaten van ons restaurant vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. Wij wijzen u erop dat ons pand zowel binnen als buiten is voorzien van camera beveiliging.  Een ieder in ons bedrijf stemt toe met het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze beelden als ondersteunend materiaal worden getoond aan instanties.

Openingstijden